Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Starší alba

Learning to breathe 

Learning to Breathe

Hello, good morning, how you do?
What makes Your rising sun so new?
I could use a fresh beginning too
All of my regrets are nothing new
So this is the way that I say I need You
This is the way that I'm

(chorus)

Learning to breathe
I'm learning to crawl
I'm finding that You and You alone
Can break my fall
I'm living again, awake and alive
I'm dying to breathe in these abundant skies

Hello, good morning, how you been?
Yesterday left my head kicked in
I never, never thought that I would fall like that
Never knew that I could hurt this bad

So this is the way that I say I need You
This is the way that I say I love You
This is the way that I say I'm Yours
This is the way, this is the way

(chorus)

Učit se dýchat

Ahoj, dobrý ráno, jak se máš?
Čím to, že ti východ Slunce ještě nezevšedněl?
Taky by se mi docela hodilo začít zčerstva odznova
Všechna moje lítost nepřináší nic nového
Tak tahle já říkám, že tě potřebuju
Takhle se já, takhle se já...

 

 

(refrén)

Učím dýchat
Učím se chodit
Zjišťuju, že ty a jen ty
Můžeš zastavit můj pád
Žiju znovu, při vědomí a naživu
K smrti rád dýchám pod touto požehnanou oblohou

 

Ahoj, dobrý ráno, jak jsi se měla?
Po včerejšku mám hlavu na kusy
Nikdy, nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl takhle klesnout
Nikdy by mě nenapadlo, že bych mohl takhle ublížit
Takže takhle já říkám, že tě potřebuju
Takhle já říkám, že tě miluju
Takhle já říkám, že jsem tvůj
Tak tahle se já...

(refrén)

Translated by Alqarin

Text k písni "I dare you to move" najdete pod rubrikou Novější alba.

New way to be human

 

Company Car
 
Mike was right when he said I'd put up
A fight to be someone, a fight to be me
But see now, I'm down
Under the pavement
Of capital hills and lowercase people
As time rolls by my dreams have become
That which is attainable
Not what I'm looking for!
 
(chorus)        
I've got the company car
I'm the one swinging at two below par
Yeah, I've become one with the ones
That I've never believed in
But I've got the company car
 
I'm the king of things I've always despised
I'm the gingerbread man
Who got eaten alive
I'm half-baked! I'm fake!
But see I got hotels on
Park Place and Boardwalk
And two hundred bucks
I pass go, but oh! Life's taken it's toll
Have I won monopoly to forfeit my soul?
 
(chorus)
 
All the kings horses
At the foot of the wall
They're taking pictures of
The man who's lost all of his
Masks of pretension
He's got two faces left
His is the one that he hides
On the left behind that smile...
 
Hiding tears and fear
That burns like an engine
It drives him away from the ones that he loves
Mike was right:
"Hey Mike! We're one and the same;
we're the faceless combatants
in the loneliest game"
Ah but say, I'll wave as I'm driving by
With that smirk in my eye, yelling
"Hey I'm something man, check me out"
 
(chorus)
Služební auto

Mike měl pravdu, když řekl:
“Chci bojovat abych byl někdo, abych to byl já
Ale teď se podívej, jsem na dně
Jsem ušlapán
Chodidly mocných lidí
Jak šel čas dál moje špatné sny se staly skutečností
staly se dosažitelné
Ale nebyly to ty, které hledám!“


(refrén)
Já mám služební auto
Já sem ten podprůměrný
Jo, stal jsem se jedním z lidí
Kteří si nikdy nevěří
Ale mám služební auto

Jsem král věcí, kterými vždycky opovrhuju
Jsem perníkový muž
Který se jí zaživa
Jsem napolo upečený! Jsem padělek!
Ale podívej se - mám hotely
Park a Boardwalk
A dvě stovky babek
Život jde dál a vybírá si daně
Vyhrál jsem monopol abych přišel o duši?


(refrén)

Všichni mocní lídé
Se s úšklebkem dívají na
muže, který ztratil všechny své
přetvářky
Zbývají mu už jen dva obličeje
jeho je ten který se snaží skrýt 
Za svým úsměvem…Ukrývá slzy a strach
Který pálí jako oheň
Tlačí ho to pryč od těch, které miluje
Mike měl pravdu:
"Hej, Miku! Jsme na tom stejně;
Jsme bezejmenní bojovníci 
V nejopuštěnější hře."
Ah, ale řekni, zamáváš mi až odjedu
s jiskrou v mých očích, ječící:
 "Hej jsem bezvýznamný muž, nebo snad ne?"

(refrén)

Let That Be Enough
I wish I had what I needed
To be on my own
'Cause I feel so defeated
And I'm feeling alone
And it all seems so helpless
And I have no plans
I'm a plane in the sunset
With no where to land
And all I see
It could never make me happy
And all my sand castles
Spend their time collapsing
Let me know that You hear me
Let me know Your touch
Let me know that You love me
And let that be enough
It's my birthday tomorrow
No one here could know
I was born this Thursday
22 years ago
And I feel stuck
Watching history repeating
Yeah, who am I?
Just a kid who know he's needy
Let me know that You hear me
Let me know Your touch
Let me know that You love me
And let that be enough...
 
To bude stačit
 
Kdybych měl to, co jsem potřeboval
Necítil bych se tak poraženě
A osamocen
 
Všechno to vypadá tak bezmocně
A já nemám žádné plány
Jsem letadlo ve slunečním svitu
Které nemá, kde by přistálo
 
A nic, co vidím,
Mě nemůže udělat šťastným
A všechny mé hrady z písku
Se hroutí
 
Dej mi vědět, že mě slyšíš
Dej mi pocítit tvůj dotek
Dej mi poznat tvoji lásku
A to bude stačit
 
Zítra mám narozeniny
Nikdo o tom neví
Narodil jsem se ve čtvrtek
Před 22 lety
 
Cítím se bezradný
Když sleduji, jak se události opakují
Jo, kdo vlastně jsem?
Jen děcko, které ví že je potřebné
 
Dej mi vědět, že mě slyšíš
Dej mi pocítit tvůj dotek
Dej mi poznat tvoji lásku
A to bude stačit…
 
 

Sooner Or Later
(Soren's Song)
 
Come back and haunt me
Follow me home
Give me a motive
Swallow me whole
 
They say I've lost it
What could I know
When I'm but a mockery?
I'm so alone
 
Sooner or later you'll find out
There's a hole in the wall
 
Today is ours
Condemned to be free
Free to keep breathing
Free to believe
 
I look to find You
Down on my knees
Oh God, I believe!
Please help me believe
 
Sooner or later they'll find out
There's a hold in the wall
Sooner or later you'll find out
That you'll dream to be that small
 
I'm a believer, help me believe
 
I gave it all away and I lost who I am
I threw it all away
With everything to gain
And I'm taking a leap
With dreams of shrinking
Yeah, dreams of shrinking
Dřív nebo později
(Píseň utrpení)
 
Vrať se a znovu mě sužuj
Následuj mě domů
Usvěč mě
No tak se mě zřekni
 
Říkají, že jsem ztracen
Jak jsem to měl vědět,
Když budím jen výsměch?
Jsem tak sám
 
Dříve či později zjistíš,
Že tvé opevnění není nezdolatelné
 
Dnešek je náš
Odsouzen k volnosti
Ke svobodě, kdy nikdy nedojde dech
Ke svobodě, která věří
 
Spoléhám na to, že tě najdu
A budu se klidně i plazit
Bože, věřím tomu!
Prosím, pomoz mi stále věřit
 
Dříve či později tě odhalí
Ale ty se máš kam ukrýt
Dříve či později tě odhalí
Protože ty budeš snít a budeš chtít být zase malá
 
Věřím, pomoz mi vytrvat
 
Všechno jsem zahodil a ztratil tím sám sebe
 
Vše jsem odhodil
I to, co jsem získal
Ale jdu dál
Se svými scvrklými sny
Jo, se svými scvrklými sny

 

 The Legend of Chin

You
 
There's always something
In the way
There's always something
Getting through
But it's not me
It's You
 
Sometimes ignorance
Rings true
But hope is not in
What I know
Not in me
It's in You
 
It's all I know
 
I find peace when
I'm confused
I find hope when I'm let down
Not in me
But in You
 
I hope to lose myself
For good
I hope to find it in the end
Not in me
It's You
It's all I know...
Ty
 
Vždycky je něco,
co se svým způsobem podaří
Ale ne mě
Jen tobě
 
 
 
Občas v nevědomosti
Zaznívá pravda
Ale naděje není to,
Co vím
Není ve mně
Je v tobě
 
To je vše, co vím….
 
Hledám pokoj,
Když jsem zmatený
Hledám naději, když jsem na dně
Protože to ve mně není
Je to v tobě
 
Doufám, že ztratím duši
pro dobro
Doufám, že ji na konci najdu
Není ve mně
Je v tobě
To je vše, co vím…

 

Chem 6A
Nothing but a chemical      
In my head                                                           
Nothing but laziness
I don't wanna read the book
I'll watch the movie
'Cause it's not me
I'm just like everybody else my age
I think I'd rather play around
And I think I'd rather watch TV
'Cause I don't wanna face
My fears
I'll watch the movie
'Cause it's not me
I'm just like everybody else
(chorus)

Because I don't wanna be here
I don't wanna see this now
It's all wrong but it's
All right
I don't wanna be here
I don't wanna study now
It's all wrong but it's
All right
I don't know what love is
And I don't know who I am
And if I ever want to find out
I'll watch the movie
'Cause it's not me
I'm just like everybody
Else my age
I don't wanna change the world
And I don't wanna be someone
And I don't wanna write the book
I'll make the movie
'Cause it's not me
I'm just like everybody else
(chorus)
Chem 6A
Nic než chemická látka
V mé hlavě
Nic než lenost
Nechci číst tu knihu
Budu se koukat na film
Protože to nejsem já
Jsem jako všichni ostatní
V mém věku
 
Myslím, že bych si raděj hrál
A koukal na telku
Protože si nechci připoustit,
že se bojím.
Budu se koukat na film
Protože to nejsem já
Jsem jako všichni ostatní
V mém věku
(refrén)
 
 
Protože já tu nechci být
Nechci to teď vidět
Všechno je špatně, ale
Jinak v pohodě
Nechci tu být
Nechci teď studovat
Všechno je špatně, ale
Jinak v pohodě
 
Nevím, co je to láska
A nevím, kdo jsem
A pokud to někdy budu chtít zjistit,
Podívám se na film
Protože to nejsem já,
Jsem jako všichni ostatní
V mém věku
 
Nechci změnit svět
A nechci být někdo
A nechci napsat knížku
Natočím film
Protože to nejsem já
Jsem jako všichni ostatní
 
(refrén)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Home
 
It's a long way from
Miami to LA
It's a longer way from
Yesterday
To where I am today
 
It's a long way from my
Thoughts to what I'll say
It's a long, long way
From paradise
To where I am today
All that's in my head is in
Your hands
 
It's a long way from the
Moon up to the sun
It's a longer road
Ahead of me
The road that I've begun            
 
Stop to think of all the
Time I've lost
Start to think of all the
Bridges that I've burned
That must be crossed
 
Over, over, over
Take me over
 
(chorus)
I've been poison
I've been rain
I've been fooled again
 
I've seen ashes
Shine like chrome
Someday I'll see home
 
Home, home
 
I can see the stars from way down here
But I can't fall asleep behind the wheel
 
It's a long way from the
Shadows in my cave
Up to Your reality to
Watch the sunlight
Taking over
 
Over
Taking over
Take me over
 
(chorus)
Domov
 
Z Miami do LA je dlouhá cesta
Ale delší cesta vede ze včerejšku tam,
kde jsem dnes
 
 
 
Je dlouhá cesta mezi mými myšlenkami a tím, co teprve řeknu
Je dlouhá, předlouhá cesta mezi rájem a tím,
kde jsem dnes
 
 
Tohle všechno leží v mé hlavě
A je to v tvých rukou
 
Je dlouá cesta mezi měsícem a sluncem
Je dlouhá cesta přede mnou
Cesta, na kterou jsem se právě vydal
 
 
Přestaň myslet na celej ten čas, kdy jsem byl ztracenej
Začni myslet na všechny ty mosty, které jsem spálil a musím je přejít
 
 
Přejít
Vezmi mě přes ně
 
Byl jsem otráven
Byl jsem zasypán
Znova jsem byl napálen
 
 
Vidím popel
Zářit jako chrom
Někdy konečně uvidím domov
 
Domov, domov
 
Můžu odtud vidět hvězdy
Ale nesmí mě omámit a musím jít dál
Je dlouhá cesta z temnot v mé jeskyni
Do tvé skutečnosti plné slunečního svitu
Chci se tam dostat
 
 
 
Prosím
Chci se tam dostat
Vezmi mě tam
 
(refrén)
 
 
 
 
TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek