Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Texty - Novější alba

Oh! Gravity

 

Oh! Gravity.
 
There’s a fracture in the color bar
In the backseat of a parked car
By the liquor store where the streetlight
Keep you company ‘til the next night
 
In the same town, there’s the same scar
In the same glow of the liquor store
By the freeway, where the headlight
Keep her company ‘til the next night
 
(Chorus)
Oh! Gravity.
Why can’t we seem to keep it together?
Sons of my enemies,
Why can’t we seem to keep it together?
 
In the back room of the Pentagon
There’s a thin man with a line drawn
With a red jaw and a red bite
Watch the headline on the next night
 
(Chorus)
 
Why this tragedy?
Why can’t we seem to keep it together?
 
In the fallout, the fallout
We found out the hype won’t get you through
We’re connected, connected
I meant it, the hype won’t get you through
 
(Chorus)

Lalalalalalala
Let's put it together
Oh! Gravitace

Všechno se hroutí
Války otřásají světem
Proč bychom nemohli být všichni na jedné straně?

Na celém světě je zlo
Ve všech městech, domech,
na všech dálnicích
Vydržme spolu apoň do další noci

(Refrén)
Oh! Gravitace!
Proč nás nemůžeš držet na jedné lodi?
Synové mých nepřátel,
Proč se nemůžeme usmířit?

V zadním pokoji Pentagonu
je hubený muž s hubou jako tenká červená čára,
který sleduje výsledky konfliktů ve světě

(Refrén)

Proč ty tragédie?
Proč svět nemůže držet dohromady jen s pomocí gravitace?

Nakonec
jsme zjistili, že to jen tak nepůjde
Jsme spojeni
ale pouze jen gravitací 

(Refrén)

Lalalalalalala
Držme pohromadě!

 

American Dream
 
When success is equated with excess
The ambition for excess wrecks us
As top of the mind becomes the bottom line
When success is equated with excess
 
If your time ain’t been nothing but money
I start to feel really bad for you, honey
Maybe honey, put your money where your mouth’s been running
If your time ain’t been nothing but money
 
(Chorus)
I want out of this machine
It doesn’t feel like freedom
This ain’t my American dream
I want to live and die for bigger things
I’m tired of fighting for just me
This ain't my American dream
 
When success is equated with excess
When you're fighting for the Beamer, the Lexus
As the heart and soul breathe in the company goals
Where success is equated with excess
 
(Chorus)
 
‘Cause baby’s always talkin’ ‘bout a ring
And talk has always been the cheapest thing
Is it true would you do what I want you to
If I show up with the right amount of bling?
 
Like a puppet on a monetary string
Maybe we’ve been caught singing
Red, white, blue, and green
But that ain’t my America,
That ain’t my American dream
(Chorus)
Americký sen

Když je úspěch srovnáván s převahou 
Ambice pro úspěch zrtoskotají 
Vrchol naší mysli se stane zbytečným
Když je úspěch srovnáván s převahou


Když plýtváš časem kvůli penězům
začínám se za tebe stydět, miláčku
Možná, zlatíčko, investuj prachy tam, kde se nebojíš mluvit 
Když plýtváš časem kvůli penězům

(Refrén)
Chci pryč z této mašinérie
Necítím se tady svobodný
Tohle není můj Americký sen
Chci žít a umírát pro větší věci
Jsem unavený bojovat jen za sebe
Tak tohle není můj Americký sen

Když je úspěch srovnáván s převahou
Když bojuješ jen pro Beamery a Lexusy
Jako srdce a duše se žene za svým cílem
Když je úspěch srovnáván s převahou
(Refrén)


Protože moje láska pořád mluví o svatbě  
Řeč je pak nejlevnější prostředek
Je to pravda, že bys mohl dělat co já chci, abys dělal  
Když chci ukázat dobrou věc    


Možná nás chytili a stala se z nás loutka
obchodního řetězce
červená, bílá, modrá a zelená
Todle není moje Amerika,
Tohle fakt není můj Americký sen

(Refrén)

 
 

Dirty Second Hands
 
Please don’t be so naive
You know you’re not fooling anyone
You’re not as tough as you think
With the dirty second hands,
The dirty second hands
 
Can’t get nothing for free
It becomes so predictable
You start fighting to breathe
The dirty second hands,
The dirty second hands
 
(Chorus)
Here’s the face of everything that breaks you down
Now you face the face of everything that breaks you down
 
With an army of me
We invent our own enemies
Man verses machine
And the dirty second hands
 
In the land of the free
And the home of the remedy
The old clock is a thief
With dirty second hands
With dirty second hands
 
(Chorus)
 
Are you really as tough as you think
You blink and you’re over the brink
You bleed but you’re blood runs pink
With dirty second hands, dirty second hands
You’re not quite as tough as you thought
You bought the American rot
The very seed that you thought you shot
With dirty second hands, dirty second hands
You might be right,
The fight might be right inside you
The blind leading the lied to,
Tonight maybe you bind you with dirty second hands
 
(Chorus)
 
Špinavé second-handy

Prosím nebuď tak naivní
Víš, že nikoho neoblbuješ
Nejsi tak silný jak si myslíš
Se špinavými bazary
Špinavé second-handy


Nemůžeš nic dostat zadarmo
Stalo by se to samozřejmostí
Začneš zápasit s dechem 
Špinavé second-handy
Špinavé second-handy

(Refrén)
Podoba toho, v čem si selhal, je tady
Stojíš tváří v tvář všemu, v čem si selhal


S armádou všech mých podob
jsme vytvořili naše nepřátele
Lidé proti strojům
a špinavé second-handy


V zemi svobody
a v domě, kde se ti dostane pomoci
Jsou staré hodiny zlodějem času
Špinavé second-handy
Špinavé second-handy


(Refrén)


Jsi opravdu tak silný, jak si myslíš
Mžouráš a jsi na okraji svých sil
Krvácíš, ale tvá krev vytéká růžová
Špinavé second-handy, špinavé second-handy

Nejsi tak docela houževnatý jak sis myslel
Koupil sis americké kecy 
Myslel sis, že jsi zničil svou setbu
Špinavé second-handy, špinavé second-handy
Možná máš pravdu
Že tvůj vnitřní boj může být správný
Ale slepý průvodce tě nikam nezavede
Dnes večer tě možná svážou špinavé second-handy


(Refrén)

 
 

Circles
 
Another day
Another sunrise
Another factory call
 
Another night
Another sunset
Another freefall
 
(Chorus)
Am I alive?
Am I on purpose?
Within the weakness
Within the weakness…
Spinning out in circles
In circles, in circles
Spinning out in circles
In circles, in circles
 
Another day
Another lifetime
Another engine stalls
 
Another line
Another freeway
Another freefall
 
(Chorus)
 
I’ve lost all that I wanted to leave
I’ve lost all that I wanted to be
Don’t believe that there’s nothing that’s true
Don’t believe in this modern machine!
The modern machine
In circles
 
Kruhy

Další den
Další východ slunce
Další den v práci
Další noc

Další západ slunce
Další pád

(refrén)
Jsem naživu?
Vzdoruji?
Se slabostí
Se slabostí…
Točím se v kruzích 
V kruzích, v kruzích
Točím se v kruzích 
V kruzích, v kruzích

Další den
Další část života
Další lidská selhání

Další dráha
Další životní cesta
Další pád
(refrén)

Ztratil jsem vše když jsem to chtěl vzdát
Ztratil jsem všechno čím jsem chtěl být
Nevěř, že tahle nicota je pravda
Nevěř v tuto moderní mašinu!!!
Moderní svět
V kruzích...


Amateur Lovers
 
Everyone I know
Needs love like drugs
Like a common cold
We could never shrug
My baby and me
We’re missing the same stuff
We’ve all got a disease
Deficiency of love
 
Every day we still try
Every night we still cry
We're driving home on the 805
 
(Chorus)
We don’t know what we’re doing
We do it again
We’re just amateur lovers
With amateur friends
I can tell you what you’re thinking now
Before you think it you can settle down
We don’t know what we’re doing
Let’s do it again!
 
Try to play it down
But it never stuck
I tried to bail this town
I’m getting no such luck
When nobody’s around
I keep my eyes on the clock
There ain’t a cure I’ve found
In all my times around this block
 
Everyday we still try
Every night we still cry
We drive it home on the 405
 
(Chorus)
 
I can tell you what you’re thinking now
Before you think it you can settle down
Our lovin’ isn’t gonna burn us out
 
Professional!?!
Amatéřstí milenci
 
Všichni, které znám,
Potřebují lásku jako drogu
Tak jako obyčejná rýma
Nad kterou se ani nepozastavíme
Moje láska a já
Postrádáme ty stejný věci
Všichni jsme nemocní
Nedostatkem lásky
 
Každý den se ještě snažíme
Každou noc stále pláčeme
A snažíme se dostat domů po cestě č.805
 
 
Nevíme, co děláme
Ale děláme to znovu
Jsme jen zelenáči v lásce
Stejně jako naši přátelé
Řeknu ti, co si těď myslíš
Dřív, než se někde zabydlíš
Nevíme, co děláme,
Tak to pojďme udělat znova!
 
Zkoušíme vše zlehčovat
A bohužel se nám to daří
Snažil jsem se pomoci tomuto městu bez lásky
Ale nemám dost štěstí
Když se nikdo nedívá
Zírám, co všechno se kolem mě děje
Ale nenalézám lék na to, co jsem objevil
Celý svůj život
 
Každý den se ještě snažíme
Každou noc stále pláčeme
A snažíme se dostat domů po cestě č. 405
 
 
Řeknu ti, co si těď myslíš
Dřív, než se někde zabydlíš
Naše láska nikdy nevyhasne
 
Experti!?!

 
 

Yesterdays
 
Flowers cut and brought inside
Black cars in a single line
Your family in suits and ties
And you’re free
 
The ache I feel inside
Is where the life has left your eyes
I’m alone for our last goodbye
But you’re free
 
(Chorus)
I remember you like yesterday, yesterday
I still can’t believe you’re gone, oh…
I remember you like yesterday, yesterday
And until I’m with you, I’ll carry on
 
Adrift on your ocean floor
I feel weightless, numb, and sore
A part of you in me is torn
And you’re free
 
I woke from a dream last night
I dreamt that you were by my side
Reminding me I still had life
In me
 
(Chorus)
 
I’ll carry on
 
Every lament is a love song
Yesterday, yesterday
I still can’t believe you’re gone
Every lament is a love song
So long my friend, so long
 
Včerejšky

Utrhlé květiny ve váze
Černá auta stojící v řadě
Tvoje rodina v oblecích a kravatách
A ty jsi volná

Bolest, kterou cítím uvnitř
Je tam, kde život nechal tvoje oči
Chybí mi tvé poslední sbohem
Ale ty jsi volná

(Refrén)
Pamatuji si tě jako včera, včera
Pořád nemůžu uvěřit, že jsi pryč...oh...
Pamatuji si tě jako včera, včera

A dokud jsem s tebou, neopustím tě

Zmítaný mezi dvěma světy
Cítím se bez tíže, bezcitný a zarmoucený
Část tebe ve mě je rozpolcená
A ty jsi volná

Včera jsem se probudil ze sna
Zdálo se mi, že jsi byla na mé straně
Upozorňuješ mě, že stále žiju
Uvnitř sebe

(Refrén)

Budu s tebou

Každý nářek je zamilovaná píseň
Včera, včera
Pořád nemůžu uvěřit, že jsi pryč
Každý nářek je zamilovaná píseň
Tak dlouho, můj příteli, tak dlouho...
 

TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek